Najaarsbijeenkomst Regio Friesland in Dokkum 8 oktober 2016.

 

Foto:

Op de foto klikken om alle foto’s te bekijken.

 

Najaarsbijeenkomst Regio Friesland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.   Dokkum 8 0ktober 2016.

Deze keer is Dokkum de plaats waar we de najaarsbijeenkomst hebben gepland. We proberen altijd een andere lokatie te zoeken, zodat niet steeds dezelfde leden een eind moeten rijden. Gelukkig zijn er tóch nog een redelijk aantal leden gekomen, hoewel het daar in eerste instantie niet op leek (slechts 14 aanmeldingen!) Heel fijn om vandaag “nieuwe” gezichten te zien en ze worden dan ook hartelijk welkom geheten. Een grote verrassing is de komst van Toos Blok, één van de 6 oprichters van de Regio Friesland in 1989. De leeftijd van inmiddels 82 jaar is haar niet aan te zien en als ze het zou kúnnen, zou ze zó weer op Camino willen gaan! Een héél speciaal welkom ook voor haar.

Tijdens de koffie met heerlijke oranjekoek volgen de nodige mededelingen. We attenderen op de Landelijke Najaarsvergadering in Eindhoven op 12 november a.s.en koppelen daar meteen aan vast, dat wij als regio in het najaar van 2018 deze moeten organiseren en doen een dringend beroep op de leden om mee te denken en mee te helpen. We kunnen sowieso veel hulp gebruiken, want er staat in 2018, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, nog veel meer op het programma. Lammert de Hoop, projectcoördinator van het Projectplan “Santiago aan het Wad” vertelt een en ander over wat de werkgroep doet en welke plannen inmiddels op stapel staan, zoals: een Camino vanuit het zuiden in 3 richtingen naar               St.-Jacobiparochie, waar op de naamdag van Jacobus (25 juli) ‘s middags alle pelgrims samenkomen en de pelgrimage feestelijk wordt afgesloten. Voor de Camino, de feestelijke afsluiting daarvan op 25 juli en de Landelijke Najaarsvergadering doen we een beroep op vrijwilligers. Een aantal van de aanwezige leden reageert spontaan en verklaart zich bereid als vrijwilliger mee te willen werken! Prachtig! Daar zijn we als bestuur héél erg blij mee. In ieder geval ontstaat er een levendige discussie. We bedanken Lammert de Hoop voor zijn uiteenzetting van het Projectplan. We zien hem vanmiddag terug, maar dan zal hij ons als gids rondleiden door de Bonifatiuskapel en een en ander vertellen over de geschiedenis van deze speciale plek.

Dan krijgt Maria Middendorp het woord en vertelt over de pelgrimage, die ze samen met haar man Cor heeft ondernomen. Cor is al eerder op de fiets naar Santiago geweest en nu dus samen lopend vanuit Saint Jean Pied de Port naar Santiago de Compostela. Omdat iedere pelgrim de Camino op zijn of haar eigen manier beleeft, maakt dat de verhalen en belevenissen zo boeiend en leerzaam en héél persoonlijk.

Inmiddels komt Andries binnen met de soep. De tafels zijn gedekt en er is een verscheidenheid aan broodsoorten en vleeswaren. We genieten van de lunch en het samenzijn zo met elkaar aan tafel. We moeten de tijd wél in de gaten houden, want we hebben om 1 uur afgesproken met Lammert. De kapel bereiken we na een korte wandeling door de frisse buitenlucht. Lammert staat al op ons te wachten en begint zijn verhaal bij het monument van Bonifatius bij de bron. Nu een gecultiveerde bron, ziet er uit als een vijver. Vroeger echter gewoon in het weiland. Er was op deze plek nog geen bebouwing. Enkele genezingen hebben plaatsgevonden na het drinken van het bronwater. Vandaar dat deze plek veel bezoekers trekt. Volgens de Gemeente Dongeradeel bezoeken tussen de 25.000 en 40.000 pelgrims jaarlijks de kapel. De bedevaartskapel lijkt behoorlijk oud (mede door het gebruik van nieuw gebakken “kloostermoppen”), maar is gebouwd in 1934 naar een ontwerp van Hendrik Willem Valk op de fundamenten van een niet-voltooid ontwerp van Valks leermeester Wolter te Riele. De bedevaartskerk is ingericht als een Romeins amfitheater. De 1600 zitplaatsen zijn in het halfrond gesitueerd. Het altaar en de zitplaatsen zijn overdekt. Er tussen bevindt zich een onoverdekte zogenaamde “Lichthof” die bedoeld is om de bezoeker de verbondenheid met de natuur te laten ervaren. Bovenlangs de zitplaatsen bevindt zich een processiegang, waarlangs de geschiedenis van Bonifatius wordt weergegeven.

Rond de kapel is een park aangelegd. Hierin staan 14 kruiswegstaties van de beeldend kunstenaar Jac Maris. Ook staat er in het park een standbeeld van Titus Brandsma. Hij was een van de oprichters van de Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen en was actief in de bevordering van de bedevaart en de totstandkoming van de Bonifatiuskapel. Deze bijzondere kerk is gewijd aan de Heilige Bonifatius, die in 754 bij Dokkum werd vermoord. Een aantal leden, die voor het eerst hier komen, zijn onder de indruk van het geheel en blij dit nu te hebben gezien. We bedanken Lammert héél hartelijk voor de bezichtiging en de daarmee gepaard gaande uitleg. Rond half 3 zijn we terug in Restaurant v. d. Meer, waar André Brouwer inmiddels alles al in gereedheid heeft gebracht voor het houden van zijn lezing.

Een verhaal, dat gaat over hemzelf als pelgrim, de medepelgrims onderweg, mensen zoals wij met hun leuke en minder leuke dingen. En dat alles gelardeerd met een enorme hoeveelheid humor!!! Geregeld klinken lachsalvo’s door de lucht en is duidelijk, dat iedereen geniet van wát André vertelt en hóe hij het brengt. We bedanken André héél hartelijk, dat hij bereid was naar het “verre Dokkum” te komen en laten dit vergezeld gaan van een envelop met inhoud en een cadeautje met een Fries en Spaans tintje.

Dan volgt nog een gezellige nazit met een drankje en een hapje en breekt na enige tijd het moment aan, dat we afscheid van elkaar nemen. We kijken terug op een mooie, gezellige dag en hopen elkaar bij een volgende gelegenheid gezond en wel weer te ontmoeten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code