6-10-2013: Maria-processie Leeuwarden

Met een plechtig tempo ging een devote optocht met het “genadebeeld” Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden van de Sint Bonifatiuskerk naar de Sint Dominicuskerk.

Misdienaars, acolieten, geestelijken onder wie bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden, parochiële koren (samen zo’n 150) maar ook nog zo’n 300 modale gelovigen van de rooms-katholieke Titus Brandsma Parochie en van protestantse huize liepen zondagmiddag in een lange stoet door Leeuwarden. De gecombineerde corpsen “Ons Genoegen”uit Marssum en “Euterpe”uit Beetsterzwaag gaven het tempo aan van de door klokgelui begeleide processie met wapperende vaandels, wierook, glanzend eremetaal en fraaie gewaden, die veel publieke belangstelling trok. Omroep RKK had het op haar site een “bonte bidtocht” genoemd en dat was het ook. Zingend en biddend gingen de deelnemers voort.

Voor een belangrijk deel volgde de processie het spoor van de route die in de 16e eeuw ook werd gevolgd, toen het een jaarlijks terugkerend volksfeest was. Met net als nu, Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden als stralend middelpunt. Het 77 cm. hoge houten beeldje, nu goed beschermd door een glazen bekisting en op een draagbaar rondgedragen, had indertijd de naam miraculeus te zijn en zou Leeuwarden genadig voor rampen hebben bewaard.

Hoogtepunt was de enige halte tijdens de tocht, onder de Oldehove. Toen de processie drie jaar geleden voor het eerst sinds eeuwen weer mocht worden gehouden, was het niet mogelijk op het Oldehoofsterkerkhof te komen, omdat daar in 2010 in een feesttent een optreden was. Nù kon het dus wel. OP het plein werd het lied van Maria van Leeuwarden gezongen. Vroeger stond hier n.l. de kathedrale Sint Vituskerk, waar het Mariabeeld tot de Reformatie werd bewaard. Bovenop de Oldehove speelden vijf trompetters en klonk het: “Weer roepen wij uw bijstand in, o uitverkoren Koningin der Friese landen! Weer doet uw zoete beeltenis, die ons sinds eeuwen heilig is, de harten branden!”

Eindstation is de Dominicuskerk aan de Harlingerstraatweg, waar Onze Lieve Vrouwe al weer driekwart eeuw een eigen kapel heeft. Hier vindt nog een korte viering plaats, waar bisschop de Korte nog een preek houdt. Hij noemt de tocht door de stad “een beeld voor heel ons leven: een bedevaart, een pelgrimstocht op weg naar U”. En waarom de processie? “Omdat geloof gezien mag worden”. Tot slot kon iedereen, die dat wilde naar voren komen om aan de voeten van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden al biddend een brandend kaarsje te zetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code